As Gaeilge 11th December

As Gaeilge 11th December

A Chairde, Mícheál anseo. An tseachtain seo caite tháinig deireadh leis na Cúrsaí Cainte Gaeilge an fhómhair a bhí ar siúl sa Family Resourse Centre i Mainistir na Búille. Ghlac seacht nduine dhéag páirt sna cúrsaí seo. Bhí trí chúrsa…