As Gaeilge 11th December

Michael O'TooleA Chairde, Mícheál anseo.

An tseachtain seo caite tháinig deireadh leis na Cúrsaí Cainte Gaeilge an fhómhair a bhí ar siúl sa Family Resourse Centre i Mainistir na Búille.
Ghlac seacht nduine dhéag páirt sna cúrsaí seo.
Bhí trí chúrsa ar siúl. Cúrsa amháin do dhaoine nach raibh gaeilge ar bith acu.
Cúrsa eile ar oíche difriúil do dhaoine a d’fhoghlaim gaeilge ar scoil nuair a bhí siad óg agus gur mhian leo dul ar ais chuige. Bhí an tríú cúrsa ar siúl do dhaoine a raibh gaeilge maith go leor acu agus gur mhian leo í a fheabhsú.
Tugadh amach Teastais ag deireadh an chúrsa.
Beidh cúrsaí an Earraigh ag tosú ar an gcéad lá is fiche d’Eanáir 2020. Gach eolas ó Family Resource Centre. Slán go fóill